Erstatning - Juridisk rådgivning

Velkommen til Futurum-Law. 
Her får du højt kvalificeret juridisk rådgivning i sager om personskadeerstatning – herunder sociale sager.

Juridisk rådgivning til erstatning for personskade kan både være aktuel i sager om patientskade, arbejdsskade, faldskade, ulykkestilfælde, voldsofferskade eller trafikskade som fx piskesmæld.

Ligeledes behandles sager indenfor det familieretlige område som bodelinger, ægtepagter, samvær, bidragssager mv.

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

  
Futurum-Law ApS | Møllegade 32 1.sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk