Nye indlæg

 

Futurum-Law har fået medhold i Patientskadesag med stor erstatningsudbetaling til klienten.

08-06-2017

Patientskadesag

Sagen omhandlede en kvinde, der havde mistanke om, at hun led af en alvorlig sygdom. Hun gik til egen læge, som mente, at den knude, klienten havde fundet, var harmløs. 1,5 år senere konstateredes det fra lægelig side, at klienten led af uhelbredelig cancer i det aktuelle område.

Sagen blev indbragt for Patienterstatningen, hvor klienten ønskede en vurdering af, om behandlingen af hendes sygdom levede op til bedste lægefaglig standard.

Da Futurum-Law modtog sagen fra klienten, var det vurderet i Patienterstatningens regi, at klienten alligevel ville være død af sin sygdom, selvom man ved første lægebesøg, hvor sygdommen konstateredes, havde sendt klienten til behandling, derfor kunne hun ikke få erstatning.

Efter belysning af sagen herunder kommentarer til det lægelige materiale, samtaler med specialister indenfor den aktuelle sygdom samt efterfølgende korrespondance med Patienterstatningen, kunne sagen afsluttes med udbetaling af erstatning til klienten på 5,5 mill.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Se sagsbehandlingsområder hos Futurum-Law HER

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Grønnegade 77 H, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 42 46 94 60 | ll@futurum-law.dk