Nye indlæg

 

Fleksjob - De nye regler der trådte i kraft d. 1. januar 2013.

01-01-2013

De nye regler får ikke betydning, så længe man er i sit nuværende fleksjob. Hvis man skifter til et andet fleksjob, eller bliver nyvisiteret til fleksjobordningen, får reglerne følgende konsekvenser:

- Man får som hovedregel mindre udbetalt i løn - medmindre den hidtidige løn har været meget lav

- Det bliver fremover muligt at blive visiteret til fleksjob, selvom arbejdsevnen er meget lille. Selvom man kun kan arbejde 2-4 timer om ugen, skal man kunne søge et fleksjob

- Fleksjob bliver midlertidige for alle under 40 år. Efter fem år skal kommunen igen vurdere, om man fortsat er berettiget til fleksjob

- Er man over 40 år, kan man efter det første 5-årige fleksjob få tilkendt et permanent fleksjob, hvis man fortsat opfylder betingelserne

Den nye ordning

Man er omfattet af den nye ordning, hvis man:

- Visiteres til fleksjob efter 1. januar 2013

- Skifter fra et nuværende fleksjob til et nyt fleksjob efter 1. januar 2013

- Hvis det udelukkende er skånebehovet eller timeantallet, der bliver ændret

- Hvis der udelukkende ændres i jobbeskrivelsen, men hvor ansættelsesområdet og arbejdsopgaverne er sammenfaldende med de hidtidige arbejdsopgaver

- Hvis man skifter geografisk placering– men ikke arbejdsgiver, fordi hidtidige arbejdsopgaver flyttes til et nyt sted geografisk

Der vil være tale om et nyt fleksjob:

- Hvis man er ophørt i et fleksjob på grund af kontraktens ophør eller opsigelse

- Hvis man skifter arbejdsgiver inden for samme eller et andet arbejdsområde

- Hvis man skifter til et nyt ansættelsesområde inden for samme virksomhed/hos samme arbejdsgiver - og arbejdsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår er ændret

Løntilskuddet til fleksjobbet

Med den nye ordning ændres løntilskuddet i forhold til den tidligere ordning. Således

- Arbejdsgiveren betaler løn inkl. pension for den arbejdsindsats, som man reelt kan præstere. (eksl. pension)

- Ved reel arbejdsindsats forstås den effektive arbejdsindsats, som kommunen har vurderet, man kan arbejde

- Kommunen supplerer lønnen fra arbejdsgiveren med et fleksløntilskud, som reguleres på baggrund af lønindtægten inkl. pensionsbidraget. Det er kommunen, der udbetaler fleksløntilskuddet på baggrund af lønindtægt fra arbejdsgiveren

- Fleksløntilskuddet kan højst udgøre 98 pct. af højeste dagpengesats

- Tilskuddet falder bort, når lønindkomst inkl. pension fra arbejdsgiveren er kr. 36.400 pr. måned

- Fleksløntilskuddet udbetales også i de uger, hvor du holder ferie. Her vil tilskuddet blive fratrukket feriepenge

Ledighedsydelse

- Ledighedsydelsen er på 89 pct. af højeste dagpengesats

- Hvis man er forsørger og kommer ind i fleksjobordningen fra kontanthjælp, vil ledighedsydelsen være på 80 pct. af højeste dagpengesats

- Hvis man ikke er forsørger, vil ledighedsydelsen være på 60 pct. af højeste dagpengesats

- Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af eventuelle ægtefælles indkomst og formueforhold

Ret og pligt til jobsøgning

Som ledig fleksjobber skal man

- Være aktivt jobsøgende

- Deltage i opfølgningssamtale hver 3. måned i kommunen

- Have ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

Modtager man ledighedsydelse, får man 3 ugers karantæne ved selvforskyldt ledighed.

Førtidspension – De nye regler

De nye regler får både betydning for den som i fremtiden skal have førtidspension – og som allerede modtager førtidspension.

Hvem kan få førtidspension?

- Hvis man er under 40 år kan man som udgangspunkt ikke få førtidspension, med mindre det er helt åbenbart, at man ikke bliver i stand til at arbejde

- Er man under 40 år skal man i stedet tilbydes et individuelt tilrettelagt ressourceforløb i 1 til 5 år ad gangen med mulighed for flere forløb. Målgruppen for ressourceforløb er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at man uden en særlig indsats vil ende på førtidspension

- Et ressourceforløb er en helhedsorienteret indsats, som kan indeholde både social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsfaglige tilbud

- Deltager man i et ressourceforløb, vil man modtage samme ydelse som hidtil. Kommer man f.eks. fra kontanthjælp, er det denne ydelse, man fortsætter på. Minimumsydelsen er på 60% af højeste dagpengesats. Ydelsen vil ikke afhænge af ægtefællens indkomst eller formue. Minimumsydelsen gælder ikke, hvis man er hjemmeboende og under 25 år

- Er man over 40 år skal man som udgangspunkt gennemgå et ressourceforløb, inden man kan få tilkendt førtidspension, hvis man opfylder betingelserne

Tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Modtager man førtidspension, er under 40 år og ønsker at prøve at komme i ordinært arbejde vil man kunne få mulighed for at

- Deltage i ressourceforløb uden at miste din førtidspension. (Hvis kommunen vurderer, at det er relevant i forhold til situationen)

- Få 3 afklaringssamtaler i jobcentret, hvis man har behov for dette

- Tage imod tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik


Kategori: Love og praksis

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Se sagsbehandlingsområder hos Futurum-Law HER

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Grønnegade 77 H, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 42 46 94 60 | ll@futurum-law.dk