Nye indlæg

 

Tilbagebetaling af erstatninger fra Patienterstatningen!

01-12-2017


Højesteret behandler i øjeblikket 2 sager vedrørende tilbagebetaling af erstatninger, som Region Syddanmark tidligere har tilkendt patienter, som man, ved behandlingen i første instans, mente var fejlbehandlede. Da disse afgørelser blev påklaget af patienterne, vurderede ankeinstansen, at der ikke var sket en patientskade, og de tilkendte erstatninger skulle tilbagebetales.

At en allerede tilkendt og udbetalt erstatning, kan kræves tilbagebetalt, såfremt ankeinstansen mener, at patienten ikke har krav på erstatning alligevel, er særligt for patientskadesager. Et forhold der betyder, at patienter kan være bange for at påklage en afgørelse, og derved en mulighed for at få vurderet sagen fra Ankeinstansens side, dette kan påvirke retsstillingen i patientskadesager – da det ikke er muligt at opnå en ”second opinion” uden at løbe en væsentlig risiko for at skulle tilbagebetale sin erstatning.

Højesteretsdommen afventes

Kategori: Love og praksis

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Se sagsbehandlingsområder hos Futurum-Law HER

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Grønnegade 77 H, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 42 46 94 60 | ll@futurum-law.dk