Arbejdsskade - erstatning ved arbejdsskader

Når en arbejdsskade indtræder kan det være forårsaget af en ulykke eller en erhvervssygdom.

En ulykke er en skade forårsaget af en udfra kommende omstændighed, der forårsager fysisk eller psykisk skade.

En erhvervssygdom er en påvirkning gennem længere tid, der forårsager en fysisk eller psykisk skade.

En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Sagen vil herefter blive behandlet i dette regi. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer sagen på baggrund af de oplysninger de får i sagen, det er derfor vigtigt, at sagen bliver præcist og detaljeret belyst, med fokus på de forhold der berettiger til erstatning.

I en arbejdsskadesag skal det vurderes, om der er en méngrad samt et erhvervsevnetab efter din arbejdsskade.

Sagen ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandles efter reglerne i Arbejdsskadesikringsloven.

Der er mulighed for at anke en afgørelse truffet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til Ankestyrelsen.

 

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

 

 

Erstatning - Juridisk rådgivning

Erstatning - juridisk rådgivning ved personskader
 

Kontakt os i dag med din sag på:

Telefon: 26 85 94 60

Mail: ll@futurum-law.dk

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Store Torv 9, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk