Bodeling - juridisk rådgivning

Ved separation og skilsmisse opstår typisk mange spørgsmål, når et fælles bo skal deles.

Udgangspunktet er, at et ægtepar har såkaldt ”delingsformue”, hvilket betyder, at langt det meste i boet skal deles ligeligt. Hertil er der dog en række undtagelser, f.eks. særlige regler for pensioner, andre regler for deling af gæld, eventuel foreliggende ægtepagt m.v.

Der er således mange ting, man skal holde sig for øje, for at få delt boet korrekt imellem sig. Da en ny lov herom er trådt i 2018, er det ligeledes værd at være opmærksom på, at retsstillingen kan være anderledes nu, end de regler, man eventuelt er bekendt med i forvejen.

Hos Futurum-Law kan vi yder kompetent rådgivning og hjælpe dig godt på vej igennem processen. 

 

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

Vi hjælper dig og tager hånd om de juridiske forhold i din skilsmisse-/samværssag og kan herved fratage dig nogle af de bekymringer, som typisk er forbundet med disse sager, så du kan koncentrere din energi et andet sted.

 

Kontakt Futurum Law

 

Erstatning - Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning ved familieret
 

Kontakt os i dag med din sag på:

Telefon: 26 85 94 60

Mail: ll@futurum-law.dk

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Store Torv 9, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk