Erstatning ved personskader

Personskadeerstaning kan både være aktuel i sager om patientskade, arbejdsskade, faldskade, ulykkestilfælde, voldsofferskade eller trafikskade som fx piskesmæld.
 

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

 

 

 

Skader og ulykker - erstatninsret
Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Store Torv 9, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk