Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning i forbindelse med erstatning for personskade i sager om patientskade, arbejdsskade, faldskade, ulykkestilfælde eller trafikskade som fx piskesmæld.

Juridisk rådgivning indenfor det familieretlige område som bodelinger, ægtepagter, samvær, bidragssager, skilsmisser og separation mv.

Personskadeerstatningsret:

·  Arbejdsskade

·  Ulykkesskade

·  Patientskade

·  Voldsofferskade

·  Sociale sager

Familieret:

·  Skilsmisse og separation

·  Bodeling

·  Samvær og bidrag

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

Vi hjælper dig og tager hånd om de juridiske forhold i din sag og kan herved fratage dig nogle af de bekymringer, som typisk er forbundet med disse sager, så du kan koncentrere din energi et andet sted.

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Store Torv 9, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk