Om Futurum-Law

Futurum-Law drives af cand. jur. Lone Lunau, der har speciale i erstatning ved personskade og repræsenterer udelukkende skadelidte.

Futurum-Law yder kvalificeret juridisk rådgivning i sager om person-skadeerstatning – herunder sociale sager og ankenævnssager. Der ydes ligeledes juridisk rådgivning inden for det familieretlige område.

Futurum-Law sætter faglighed, viden og den gode rådgivning i højsædet. Det er ligeledes en mærkesag for os, at vi har hjertet med i den enkelte sag med fokus på klienten som menneske.

Du er altid velkommen til at kontakte Futurum-Law for en vurdering af din sag.

Se sagsbehandlingsområder


Repræsentation


Futurum-Law repræsenterer Endometrioseforeningen. I denne forbindelse ydes juridisk rådgivning til foreningen samt foreningens medlemmer.

Futurum-Law afholder løbende foredrag indenfor personskadeerstatning, dels på Futurum-Laws kontoradresse, dels for foreninger for kronisk syge, der har forespørgsler inden for det erstatningsretlige område.

Det være sig eksempelvis vilkår for udbetaling af erhvervsevnetabsforsikringer, erstatning for pådraget skade i forbindelse med ulykkestilfælde, erhvervsevnetab som følge af kronisk sygdom samt problemstillinger i forbindelse med afklaring af sociale sager ved en kommune.

Generelle oplysninger

Futurum-Law har tegnet ansvarsforsikring ved HDI Danmark.

Vi underlægger os tavshedspligt i alle sammenhænge vedrørende den enkelte sag.

 

Kontakt os i dag med din sag på:

Telefon: 26 85 94 60

Mail: ll@futurum-law.dk

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Store Torv 9, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk