Patientskade - erstatning ved patientskader

Patientskadesager skal anmeldes til Patienterstatningen. Det er ligeledes denne myndighed, der træffer afgørelse i denne type sager. Sager af denne karakter behandles efter reglerne i Erstatningsansvarsloven/Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet.

Anerkendelse af en skade ved Patienterstatningen forudsætter, at man er påført en merskade, som man ikke bør tåle, med den grundlidelse man behandles for.

I en patientskadesag skal det vurderes, om der er en méngrad samt et erhvervsevnetab efter din patientskade.

Herudover vil Patienterstatningen tage stilling til erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste samt helbredsudgifter

Der er mulighed for at anke en afgørelse truffet ved Patienterstatningen til Ankenævnet for Patienterstatningen.

 

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

 

 

Juridisk bistand

Erstatning - juridisk rådgivning ved personskader
 

Kontakt os i dag med din sag på:

Telefon: 26 85 94 60

Mail: ll@futurum-law.dk

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Store Torv 9, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk