Samvær og bidrag - juridisk rådgivning

I tilfælde af skilsmisse, ønsker de fleste forældre, at det går mindst muligt ud over deres børn, og at de kan fortsætte deres dagligdag i videst muligt omfang. Her kan vi hjælpe med at klarlægge reglerne i forhold til forældremyndighed, bopæl og samvær.
 
Udgangspunktet er, at forældrene bevarer den fælles forældremyndighed efter en skilsmisse, og man skal derfor fortsat være i stand til at nå til enighed omkring væsentlige forhold i børnenes fremadrettede liv. Dette er ikke altid lige nemt, da konfliktniveauet kan være højt og en eller begge parter kan være sårede efter skilsmissen og derfor have svært ved at indgå i dialog. Her kan Statsforvaltningen være behjælpelig, men vi kan ligeledes tilbyde mægling, hvor vi forsøger at hjælpe jer i dialogen og nå til enighed.

Vi kan ligeledes tilbyde hjælp i forbindelse med samværssager. Her kan vi varetage dine interesser i en sag om mere samvær (eller mindre samvær til den anden forælder), herunder ved deltagelse ved møder i Statsforvaltningen m.v.

 
Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

Vi hjælper dig og tager hånd om de juridiske forhold i din skilsmisse-/samværssag og kan herved fratage dig nogle af de bekymringer, som typisk er forbundet med disse sager, så du kan koncentrere din energi et andet sted.
 
 
 
 
 
Erstatning - Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning ved familieret
 

Kontakt os i dag med din sag på:

Telefon: 26 85 94 60

Mail: ll@futurum-law.dk

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Store Torv 9, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk