Sociale sager - juridisk rådgivning ved sociale sager

Når der er sket personskade, eller der foreligger en problematik med sygdom, der nedsætter erhvervsevnen, er det nødvendigt at få afklaret arbejdsevnen i kommunalt regi.

En sådan afklaring kan ikke foretages, før den helbredsmæssige tilstand er stationær, uanset grundlaget for den nedsatte arbejdsevne.

Afklaring af arbejdsevnen tager typisk 6-12 måneder, og danner grundlaget for beregning af den erstatning, der skal udbetales, såfremt der er en skadevolder involveret i sagen.

Den enkelte klient er ofte belastet økonomisk, når der er sket personskade, eller ved varig sygdom. Indtjeningsevnen er ofte påvirket, og det kan ydermere være vanskeligt at have det fornødne overskud til dialog med kommunen. Ligeledes er det nødvendigt, at en afklaring af arbejdsevnen foregår så hensigtsmæssigt som muligt.

Futurum-Law rådgiver dig i forbindelse med afklaring af din arbejdsevne, hvad angår forståelse af lovreglerne vedrørende sociale sager samt dialogen med den enkelte kommune. Det kan være kompliceret for den enkelte klient at gennemskue sine rettigheder samt muligheder inden for dette område.

 

Vi har stor ekspertise i behandling af disse sager og du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker kompetent juridisk rådgivning i din sag.

 

 

 

Specialiseret juridisk rådgivning

Erstatning - juridisk rådgivning ved personskader
 

Kontakt os i dag med din sag på:

Telefon: 26 85 94 60

Mail: ll@futurum-law.dk

Futurum-Law ApS | CVR: 34697566 | Store Torv 9, 1. sal, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 26 85 94 60 | ll@futurum-law.dk